Referencie

warning: Illegal string offset 'files' in /www/doc/www.agrafask.eu/www/modules/upload/upload.module on line 282.

Výsledky v roku 2010

Spoločnosť AGRAFA,s.r.o. v roku 2010 naskladnila celkom 130.000t biomasy, s tohto množstva bolo 110.000t pre BPS a 20.000t pre živočišnú výrobu. Z celkového množstva biomasy pre BPS naskladnila firma AGRAFA,s.r.o. 80.000t pre bioplynové stanice spoločnosti E.ON. 


 

 

 

 

 

 

kukurica na siláž

41,3t/ha pri sušine 33%
cirok na siláž 58,6t/ha pri sušine 30%
senáž z TTP 8,4t/ha pri sušine 35%

Výsledky v roku 2009

 

 

Hybrid silážnej kukurice - Monsanto DKC 5542

        - výnos 68t/ha pri sušine 33%

 

 

 Hybridy silážnej kukurice - Syngenta

    - NK Dolar - výnos 54,55t/ha pri sušine 33%
    - CELEST - výnos 49,84t/ha pri sušine 33%
    - NK GEYSER - výnos 44,88t/ha pri sušine 33%

 

 

 

 

Cirok cukrový - výnos 79t/ha

 

 

 

 

kukurica na siláž: 48,5 t/ha pri sušine 33 %
cirok na siláž: 61,2 t/ha pri sušine 30 %
raž na GPS: 28,7 t/ha pri sušine 35 %
pšenica na zrno: 6,1 t/ha pri vlhkosti 14 %
senáž z TTP: 12,0 t/ha pri sušine 35 %